– (z)maluj słup! –

Wzywamy do pisania na słupach ogłoszeniowych! Na ulicy i przy ludziach!

Gwarantujemy: przymknięte oczy służb porządkowych, farby i… miejsce do pisania na słupie.

7 listopada (poniedziałek) o godz. 12.00, w centrum Warszawy

Co myślisz o wolności i anarchii (w kulturze)?

Gdzie się ukrył utracony uczestnik (kultury)?

Gdzie jest bruk (którego sięga kultura)?

Zapraszamy na publiczną dyskusję nie-mówioną, więc pisaną.

Akcją „(Z)maluj słup” poprzedzamy Kongres Shortcut Europe 2011, międzynarodowe spotkanie animatorów kultury, twórców, edukatorów, działaczy społecznych, odbywające się pod hasłem „Kultura (nie) dla każdego?”. Firma Warexpo udostępniła 10 słupów na niestandardowe wypowiedzi o wiodących tematach kongresu. W roli animatorów (oraz dostarczycieli farb i pędzli) wystąpią pracownicy Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki.

Wypisz się farbami, przyjdź na akcję.

(Z)maluj słup!

Czas akcji:

Godziny 12.00 – 15.30

Miejsce akcji:

Rondo Wiatraczna między Grochowską a Waszyngtona

Rondo Wiatraczna / Grochowska / zajezdnia MZA

Al. Jana Pawła II / Hala Mirowska

Marszałkowska / Hoża

Marszałkowska / Nowogrodzka / Hotel Forum

Al. Niepodległości / Nowowiejska / przechodnia

Świętokrzyska / Nowy Świat / Szpital

Al. Solidarności / Al. Jana Pawła II / delikatesy

Czerniakowska / Łazienkowska / Torwar

Al. Jana Pawła II / Grzybowska / Atrium

oraz słup przy MCKiS ul. Elektoralna 12

 

Kontakt i informacje w sprawie akcji: Magdalena Nolberczak, tel. 22 586 236, m.nolberczak@mckis.waw.pl

Akcji patronuje Warexpo.