– wizyty studyjne podczas kongresu –

 

Gości kongresu zapraszamy do wyboru ścieżki wizyty studyjnej, podczas której będzie można bliżej zapoznać się z działalnością jednej z wybranych instytucji/organizacji – wyjątkowych miejsc na mapie kulturalno-edukacyjnej Warszawy. Wizyty odbędą się w Domu Spotkań z Historią, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat. Czwarta ścieżka, przygotowana przez Platformę Kultury, będzie dostępna również dla gości spoza kongresu i będzie stanowiła komentarz do doświadczeń animacyjno-projektowych z całej Polski.

Wizyty odbędą się 17 listopada w godz. 15.00-19.00. Liczba miejsc na poszczególnych wizytach ograniczona.

Rejestracja: shortcut2011@logistykaszkolen.pl

Dom Spotkań z Historią

ul. Karowa 20, Warszawa

Dom Spotkań z Historią (DSH) powstał w 2005 roku z inicjatywy Ośrodka KARTA. Od marca 2006 działa jako samorządowa instytucja kultury miasta stołecznego Warszawy. Zajmuje się historią Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku. Szczególne miejsce poświęca przeszłości stolicy i historii jej mieszkańców. W dwóch galeriach wewnętrznych oraz na pobliskim skwerze organizuje wystawy historyczne. DSH realizuje wiele różnorodnych projektów edukacyjnych (w tym międzynarodowych) oraz organizuje cykle spotkań, pokazy filmów, promocje wydawnicze, dyskusje, seminaria i konferencje.

Na wizytę zaprasza dział edukacji DSH, zajmujący się nie tylko edukacją historyczną,  ale i kulturalną.  Przedstawi on także, jak uczyć o historii poprzez instalacje artystyczne, akcje miejskie, wydarzenia parateatralne.

www.dsh.waw.pl

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ZAMEK UJAZDOWSKI

ul. Jazdów 2, Warszawa

Centrum Sztuki Współczesnej (CSW) jest Narodową Instytucją Kultury promującą sztukę współczesną. Od ponad 20 lat Centrum Sztuki Współczesnej jest miejscem tworzenia, prezentacji i dokumentacji sztuki najnowszej we wszystkich jej przejawach. Istotą programu CSW jest ukazywanie różnych dyscyplin sztuki współczesnej w procesie ich przemian, w momencie reagowania na aktualne zjawiska kulturalno-cywilizacyjne we współczesnym świecie. CSW przedstawia twórczość artystów polskich i zagranicznych oraz prezentuje za granicą najważniejsze zjawiska sztuki polskiej. Utrzymuje kontakty i prowadzi wymianę z wieloma ośrodkami sztuki na świecie. CSW realizuje swe cele poprzez organizację wystaw, prezentacje teatru wizualnego i sztuki performance, koncerty muzyki współczesnej, pokazy filmów eksperymentalnych i sztuki wideo, spotkania autorskie, wykłady, seminaria, warsztaty twórcze; a także poprzez zdarzenia artystyczne stojące na pograniczu dyscyplin. W skali roku odbywa się tu kilkadziesiąt wystaw, a także kilkaset wydarzeń teatralnych, muzycznych, multimedialnych oraz programów związanych z literaturą współczesną.

Laboratorium Edukacji Twórczej, do którego zaprosimy uczestników Kongresu, zajmuje się praktyką edukacyjno-twórczą, prowadzi warsztaty twórcze oraz  programy artystyczne.

www.csw.art.pl

KRYTYKA POLITYCZNA – CENTRUM KULTURY NOWY WSPANIAŁY ŚWIAT

ul. Nowy Świat 63, Warszawa

Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat to miejsce spotkań artystycznych i naukowych, pokazów filmowych, koncertów i imprez muzycznych. To także księgarnia i kawiarnia kulturalna.

Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat  otwarto w listopadzie 2009 roku. Jest to ośrodek wymiany myśli, prezentacji prac artystycznych, projektów społecznych i kulturalnych. Poprzez otwarte spotkania i dyskusje realizuje jeden z najważniejszych ideowych celów środowiska Krytyki Politycznej, czyli zniesienie granic między polem nauki, sztuki i polityki. Do udziału w debatach zapraszam działaczy społecznych, animatorów kultury, publicystów i polityków.  Otwiera artystów na myślenie w kategoriach politycznych, a uczestników życia politycznego skłania do traktowania kultury jako równoprawnego języka decydującego o kształcie społeczeństwa.

Przedstawiciele KP przedstawią realizowane przez Centrum projekty, a także opowiedzą o ich działalności w Szydłowcu w ramach projektu „Cięcie”.

www.nowywspanialyswiat.pl

PLATFORMA KULTURY: OGÓLNOPOLSKA SIEĆ PROJEKTÓW Z DZIEDZINY EDUKACJI KULTURALNEJ I ANIMACJI KULTURY

Centralny Basen Artystyczny, ul. Konopnickiej 9

Platforma Kultury to realizowany przez Narodowe Centrum Kultury ogólnopolski portal poświęcony edukacji kulturalnej i animacji kultury. Prezentuje projekty i działania promujące aktywne uczestnictwo w kulturze, adresowane do różnych grup docelowych oraz do całych społeczności. Projekty realizowane są we wszystkich regionach Polski, przy użyciu różnorodnych narzędzi oraz innowacyjnych metod. Przełamują tradycyjne podziały na nadawcę i odbiorcę, artystę i widza, kuratora i odwiedzającego wystawę. Ich celem jest szeroko rozumiana demokracja kulturowa: zwiększanie dostępu do kultury, walka z wykluczeniem, zapewnienie każdemu możliwości twórczej ekspresji, współdecydowania o kształcie działań oraz wyrażenia swoich poglądów. Wizyta studyjna u autorów projektów prezentowanych na Platformie Kultury umożliwi uczestnikom zapoznanie się z przykładami podobnych działań w Polsce.

Przedstawiciele instytucji kultury i organizacji pozarządowych oraz animatorzy kultury zaprezentują dwadzieścia projektów z różnych części Polski. Po prezentacji będzie okazja do zadawania pytań i bliższego zapoznania się z kontekstem i realiami poszczególnych projektów – przy kawie z animatorem kultury.

Kontynuacją prezentacji projektów będzie warsztat „Promocja projektów kulturalnych i budowanie relacji w internecie”, który stanie się okazją do poznania nowych narzędzi, wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów z innymi animatorami.

Na warsztat prowadzone są osobne zapisy pod adresem shortcut2011@logistykaszkolen.pl . Ilość miejsc ograniczona.

www.platformakultury.pl