– zespół projektu –

Koordynacja:

Tomasz Rakowski – dr nauk humanistycznych, antropolog, kulturoznawca, pracownik Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, koordynator merytoryczny projektu

Ewa Chomicka – antropolożka, animatorka kultury, edukatorka, doktorantka w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, koordynatorka projektu ShortCut Europe 2011: Prolog_Cięcie_Kongres

Zuzanna Naruszewicz – psycholożka, animatorka kultury, pracownik Centrum Edukacji Obywatelskiej, producentka i animatorka działań w Broniowie i Ostałówku

Katarzyna Kułakowska – kulturoznawczyni, doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej UW, nadzór finansowo-administracyjny projektu

Marcin Śliwa – kierownik Działu Edukacji i Szkoleń w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki

Obserwacje etnograficzne:

Piotr Cichocki, Maja Dobiasz

Działania animacyjne i artystyczne:

Agata Pietrzyk, Dorota Piwowarska, Sebastian Świąder, Julia Biczysko, Zuzanna Naruszewicz, Piotr Bielski, Jarosław Kaczmarek, Gwidon Cybulski, Łukasz Skąpski, Aleksandar Ćirlić, Elżbieta Jabłońska, Wojciech Ziemilski, Jerzy Parfianowicz

Dokumentacja:

Paweł Ogrodzki – foto, Kamila Szuba – foto, Pola Rożek – video

Konsultacje:

Joanna Kubicka