– piosenka broniowska –

 

Przygotowując się do projektu, inspirowałam się rożnymi tradycjami muzyki zaangażowanej: m.in. piosenkami międzynarodowego ruchu socjalistycznego oraz utworami Brechta i Weila. Moim założeniem było napisanie tekstu piosenki wspólnie z Broniowiankami, w oparciu o doświadczenia ich własne oraz szerszej społeczności lokalnej. Treść piosenki powstawała więc na miejscu – w Broniowie – i jest rezultatem wielu rozmów z mieszkańcami wsi. Niezależnie od moich zainteresowań, okazało się, że najczęściej podejmowane w rozmowach wątki dotyczyły właśnie głównie sytuacji bytowej mieszkańców, tego, jak żyje się teraz i jak żyło się kiedyś. Piosenka jest więc lokalna, odwołuje się do konkretnego miejsca, ale może również być interpretowana jako komentarz dotyczący sytuacji polskiej wsi w ogóle oraz do szerszej sytuacji socjo-ekonomicznej.

Muzykę wybraliśmy spośród zaproponowanych przez pana Jacka Miernika, opiekuna muzycznego zespołu; jest to melodia ballady miłosnej z podkieleckiej wsi. Podczas pracy nad piosenką okazało się również, że jest we wsi kilka osób, które zajmują się pisaniem wierszy i tekstów na rożne tematy, od przemian kulturowych wsi, po alkoholizm i współczesne kwestie polityczne. Byłoby świetnie, gdyby te teksty mogły posłużyć Broniowiankom lub innym zespołom jako inspiracja dla nowych utworów – tak, aby folklor lokalny nie był jedynie reprodukcją dawnych piosenek.   Jeśli chodzi o samą pracę wideo, to zależało mi na podkreśleniu sztuczności sytuacji poprzez użycie strojów ludowych i formalnej kompozycji – tak, aby widz nie miał wątpliwości, że ogląda specjalnie dla niego przygotowany spektakl. To spotęgowanie wrażenia inności poprzez zabiegi wizualne ma na celu wywołanie refleksji na temat reprezentacji w kontekście polskiej wsi oraz folkloryzacji biedy i wykluczenia. Tekst piosenki przypomina, że oprócz polityki reprezentacji konieczne jest także działanie w sferze polityki ekonomicznej. Bezrobocie nie jest w końcu kulturą, ani też stylem życia, który można sobie wybrać. 

Zobacz bloga Broniowianek