ciecie.org


Okrągły Stół dla Kultury w Szydłowcu

Szydłowiec to miasto powiatowe na południowym Mazowszu. Jest piękne i mieszkają tam sympatyczni ludzie, ale miasto trapią też poważne problemy.

Od lat w powiecie szydłowieckim utrzymuje się największe bezrobocie w Polsce – pierwsze miejsce w tej smutnej statystyce odciska się piętnem na samopoczuciu mieszkańców i wizerunku miasta.

Od dwóch lat animatorzy kultury z Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki oraz instytucji i organizacji zaproszonych do projektu Cięcie  sprawdzają, czy kultura może przyczynić się do rozwiązania problemów Szydłowca – na przykład do tego, by ludzie lepiej się poznali i zaczęli sobie ufać. Brak zaufania, liczne konflikty i animozje stanowią bowiem wg mieszkańców i animatorów główny problem w Szydłowcu, kapitał zaufania do nowych i nietypowych inicjatyw jest stosunkowo niski. Nie pozostaje to bez wpływu na aktywność i przedsiębiorczość Szydłowian, powstawanie nowych inicjatyw i nowych miejsc pracy.

Dlatego w ramach projektu Cięcie organizujemy we współpracy z animatorkami z szydłowieckiego Towarzystwa Aktywnych Kulturalnie „Projektoriat” Okrągły Stół dla Kultury w Szydłowcu. Odbędzie się on 21 września 2012 r. w świetlicy przy ul. Radomskiej 7. Poprowadzi go Wojciech Kłosowski – doświadczony trener, animator, wykładowca zarządzania kulturą, twórca licznych strategii dla kultury rozumianych jako narzędzie rozwoju lokalnego.

Celem okrągłego stołu dla kultury w Szydłowcu jest przedyskutowanie wyzwań, jakie stoją przed kulturą wobec nadchodzącego kryzysu.

  • Obecna sytuacja w Europie każe nam bardzo poważnie brać pod uwagę, że kryzys społeczno-gospodarczy będzie trwał przez najbliższe kilka lat, a nawet będzie pogłębiał się, Czy wobec tego możemy spodziewać się masowego odwrotu ludzi od kultury i dalszego osłabienia i tak już słabego uczestnictwa? Czy ludzie przytłoczeni ciężarem codziennego życia w kryzysie przestaną potrzebować kultury?
  • Trzeba brać pod uwagę, że w kryzysie może istotnie osłabnąć finansowanie kultury. Jak wobec tego prowadzić działalność kulturalną? Jakie środki można przedsięwziąć? Jakie formy finansowania mogą okazać się perspektywiczne? Co można robić bez pieniędzy?
  • Czy kultura w okresie kryzysu ma jakieś szczególne zadania wobec społeczności lokalnej? Czy warto inaczej spojrzeć na swoją dotychczasową działalność? Co może być ważne, a co – przeciwnie – staje się w kryzysie drugorzędne?
  • A może kryzys jest właśnie szansą dla kultury? Jakie specyficzne nowe możliwości mogą otworzyć się przed kulturą w dobie kryzysu? Co można osiągnąć?

 

Wszystkie te ważne pytania chcemy omówić w gronie ludzi aktywnych w polu kultury w Szydłowcu przy okrągłym stole 21 września 2012 roku w lokalu przy ulicy Radomskiej 7.

 

 Program rezydencji TAK Projektoriat