ciecie.org


Dokumentacja projektu Wyszło Szydło, Szydłowiec 2013

Cięcie 2012 – film

	

Debata

	

foto

>>>>

– Dokumentacja filmowa Cięcia 2011 –

Zapraszamy do zapoznania się z filmami prezentującymi działania podejmowane w ramach zeszłorocznej edycji projektu „Cięcie – interdyscyplinarny projekt edukacyjno-animacyjny”.

 

Film „4x Dudziarska”

reż. Ziemowit Jaworski (scen. Monika Weychert Waluszko), 2011, 25,24  min

	

 

Film „Cięcie Szydłowiec”

realizacja:  Żwirek, 2011, 23,30 min

	

 

Łukasz Skąpski – filmy

Filmy powstały w ramach projektu „Prolog” zorganizowanego przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki pod naukowym kierownictwem dr Tomasza Rakowskiego we współpracy z zespołem etnografów i animatorów kultury Kolektyw Terenowy

„Urządzenia z Broniowa i Ostałówka”

	

 

 

„Fitness”

	

 

Alicja Jabłońska – film

Film powstał w ramach projektu „Prolog” zorganizowanego przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki pod naukowym kierownictwem dr Tomasza Rakowskiego we współpracy z zespołem etnografów i animatorów kultury Kolektyw Terenowy

„Substancja Odżywcza”