ciecie.org


Łukasz Skąpski – filmy

Filmy powstały w ramach projektu „Prolog” zorganizowanego przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki pod naukowym kierownictwem dr Tomasza Rakowskiego we współpracy z zespołem etnografów i animatorów kultury Kolektyw Terenowy

„Urządzenia z Broniowa i Ostałówka”

	

 

 

„Fitness”