ciecie.org


Alicja Jabłońska – film

Film powstał w ramach projektu „Prolog” zorganizowanego przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki pod naukowym kierownictwem dr Tomasza Rakowskiego we współpracy z zespołem etnografów i animatorów kultury Kolektyw Terenowy

„Substancja Odżywcza”