ciecie.org


– opis projektu –

Projekt: „Wyszło Szydło”

Wyszło Szydło  
czerwiec-październik 

Projekt: “Wyszło Szydło”

Wyszło Szydło!_Blok3:  
Warsztaty z PGR ART: 15 – 19 lipca  
Warsztaty z 3D czyli Dizajn dla Dzieci: 5 – 11 sierpnia  
Projektujemy nowy plac zabaw czyli warsztaty z Pracownią K: 23 lipca 

Wyszło Szydło!_Cięcie:  
Przetwory, Rezydencja Twórczego Recyclingu: 19 – 25 sierpnia 
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”: 9 – 22 września 
Festiwal_Wyszło Szydło!: 14 – 15 września

Wyszło Szydło!_Opowieści wokół nas:  
warsztaty w Wysokiej k. Szydłowca: 29-30 lipca 

Dokładne terminy i szczegóły wkrótce. 
Miejsce: Pracownia Wyszło Szydło! przy pl. M. Konopnickiej 14

Projekt Wyszło Szydło! jest kontynuacją, rozwinięciem i podsumowaniem trzyletniej obecności  Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Szydłowcu i powiecie szydłowieckim w ramach eksperymentalnych projektów realizowanych w poprzednich latach: Cięcie, Blok3 i Prolog.
Celem projektu jest zwrócenie uwagi na mniejsze ośrodki miejskie, takie jak powiatowe miasto Szydłowiec, jako na miejsca o często nieoczywistym potencjale kulturalnym, alternatywnym od tego w dużych miastach, ale często równie ciekawym. Z drugiej strony, ważnym aspektem projektu Wyszło Szydło! jest współpraca z podmiotami na miejscu oraz wsparcie lokalnych animatorów, organizacji i instytucji.

Projekt Wyszło Szydło! będzie składał się 3 modułów:
W ramach modułu Blok3 odbędzie się cykl warsztatów skupionych wokół zagadnień związanych z przestrzenią miejską (i wiejską), dizajnem, street artem i land artem.  Przeprowadzą je m.in. Robotnicy Sztuki z PGR ART, Pracownia K oraz tandem 3D czyli Dizajn dla Dzieci. Podczas warsztatów zastanowimy się, czy przestrzeń publiczna Szydłowca jest przyjazna dla jego mieszkańców. Zastanowimy się też, jak wykorzystując własną kreatywność, a jednocześnie przy stosunkowo małym nakładzie finansowym można najbliższą przestrzeń miejską zmienić, ulepszyć i przywrócić mieszkańcom. W czasie warsztatów skierowanych do różnych grup wiekowych zastanowimy się, czy najbliższa przestrzeń odpowiada ich potrzebom. Zostanie wskazane również  przez mieszkańców miejsce, które następnie spróbujemy razem zmienić zgodnie z potrzebami użytkowników. W toku trwania warsztatów uczestnicy będą mieli okazję wraz z artystami-animatorami przeprowadzić małe akcje artystyczne inspirowane street artem i land artem.

Program modułu Cięcie_2013 zakłada kontynuację i rozwinięcie działań z lat poprzednich czyli rezydencji instytucji kulturalnych. W 2013 roku chcielibyśmy zmienić ich formułę oraz zaprosić również niezależnych animatorów i artystów. Chcielibyśmy, aby 2-tygodniowa rezydencja danego artysty lub instytucji była bezpośrednią odpowiedzią i reakcją na specyfikę Szydłowca. Z tego powodu każda rezydencja poprzedzona będzie wizytą przygotowawczą przeznaczoną na poznanie miasta oraz mieszkańców. Każdy z rezydentów swoimi metodami będzie poznawał ich potrzeby oraz opracuje na tej podstawie plan działania. W ramachCięcia_2013 odbędą się rezydencje Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Centrum Myśli Jana Pawła II, Festiwalu Przetwory oraz Krzysztofa Żwirblisa.

Działaniami w ramach modułu Opowieści wokół nas chcielibyśmy przywrócić wartość i ważność historii rodzinnej, lokalnej i miejscowej. W wielu miejscowościach na Mazowszu żyją jeszcze i są opowiadane różne mity, legendy i historie związane z danym miejscem. Jednym z takich miejsc jest Zygmuntów – miejscowość, która kiedyś istniała w powiecie szydłowieckim. Obecnie po Zygmuntowie nie ma śladu, ale mieszkańcy przekazują sobie o nim informację. Wiedzą jednak niewiele ponad to, że kiedyś istniała. Dlaczego już jej nie ma? Jaka była jej historia? Dlaczego nic po niej nie zostało? Jak mogła wyglądać? Odpowiedź na to spróbujemy znaleźć w źródłach historycznych, a wiedzę o nich przekazać uczestnikom warsztatów.
Podsumowaniem tegorocznych działań będzie Festiwal Wyszło Szydło!

Organizatorzy: 
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki
Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu „Zamek”
Towarzystwo Aktywnych Kulturalnie „Projektoriat”

Partnerzy:
PGR ART
3d czyli Dizajn dla Dzieci
Pracownia K
Fundacja Form i Kształtów
Parque nō
Centrum Myśli Jana Pawła II
Przetwory, Rezydencja Twórczego Recyclingu 
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

Patron medialny:
Naszszydlowiec.pl

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Projekt finansowany ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Koordynator/kontakt: Justyna Nowakowska, j.nowakowska@mckis.waw.pl, tel. 22 586 42 07