– kontakt –

Ponieważ projekt ShortCut Europe 2011 został zakończony, wszelkie pytania z nim związane prosimy kierować do:

Marcin Śliwa
tel. 22 586 42 50
e-mail: m.sliwa@mckis.waw.pl

———

W  realizacji projektu brali udział:

Ewa Chomicka, koordynatorka projektu
tel. 22 586 42 21
e-mail: e.chomicka@mckis.waw.pl

Marcin Śliwa
tel. 22 586 42 50
e-mail: m.sliwa@mckis.waw.pl

Anna Halbersztat
e-mail: a.halbersztat@mckis.waw.pl

Katarzyna Kułakowska
e-mail: k.kulakowska@mckis.waw.pl

Magdalena Nolberczak, promocja projektu
tel. (22) 5864251
e-mail: m. nolberczak@mckis.waw.pl

Informacje organizacyjne dotyczące kongresu ShortCut Europe 2011:
Biuro Organizacyjne Kongresu
tel. +48 606 796 123
e-mail: shortcut2011@logistykaszkolen.pl