– zespół projektu –

Koordynacja:

Marcin Śliwa – kierownik Działu Edukacji i Szkoleń w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki, koordynator merytoryczny projektu

Ewa Chomicka – koordynatorka projektu ShortCut Europe 2011: Prolog_Cięcie_Kongres

Produkcja:

Anna Desponds – producentka działań w Szydłowcu

Towarzystwo Aktywnych Kulturalnie Projektoriat (Marta Łabęcka, Anna Michajłow-Arak, Inga Pytka-Sobutka) – lokalne producentki działań w Szydłowcu

Paulina Sobieszuk – producentka działań na os. Dudziarska. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, badaczka i trenerka. Doświadczenie badawcze zdobywała w kraju i za granicą (Argentyna, Izrael). Związana z instytucjami edukacji nieformalnej, w których prowadzi zajęcia dla młodzieży. Ostatnio zaangażowana w rozwój trzeciego sektora.

Działania artystyczne i animacyjne:

Artur Żmijewski – opieka merytoryczna nad projektem w Szydłowcu

Paweł Althamer

Vlep[v]net  – Fundację Vlep[v]net tworzą ludzie, którzy animują polski streetart i współtworzą go od ponad dziesięciu lat. W skład grupy wchodzą zarówno czołowi polscy artyści związani z tą sceną, jak i kuratorzy oraz animatorzy społeczni. Vlep[v]net jest zjawiskiem unikalnym przez teorię działania w przestrzeni miejskiej, którą określa jako koncepcję Miasta 2.0. Oznacza to, że celem sztuki, którą tworzą, jest przede wszystkim wywołanie społecznej zmiany w relacji z miastem. Vlep[v]net uczy, jak aktywnie zmieniać swoje otoczenie i zachęca do walki o przyjazną i otwartą na dialog przestrzeń. Prócz projektów własnych Fundacja realizuje również autorskie projekty innych artystów. Flagowy projekt artystów skupionych wokół Vlepvnetu to Massmix, niekończący się warsztat artystyczny, który odrzuca zasadę indywidualnego autorstwa na rzecz pracy kolektywnej i zasady, że każdy może tworzyć sztukę i że jest ona przede wszystkim formą międzyludzkiej komunikacji.

PGR ART – PGR ART to coś więcej niż tylko grupa artystyczna. Jest projektem społecznym, a może nawet sposobem na życie – mówią Sylwester i Mikołaj, którzy nazywają siebie Robotnikami Sztuki. Mikołaj Robert Jurkowski – nauczyciel mianowany, założyciel grupy artystycznej Centralny Urząd Kontroli Technicznej CUKT oraz Wolnej Pracowni PGR ART z siedzibą w Koloni Artystów Gdańsk Stocznia. Inicjator powstania Instytutu Twórczych Działań ITEDE oraz Koloni Artystów Gdańsk Stocznia. Autor projektów edukacyjnych: „Młodzi Młodego Miasta”, warsztatów dla dzieci pt. „Dotyk Sztuki”. Związany z działaniami TOTARTU i Fundacją Wyspa Progress, pomysłodawca Warsztatów artystycznych realizowanych w CSW Łaźnia pt. „Kraina Kreatywności” oraz „Wędrowcy”. Sylwester Gałuszka – prezes Fundacji Kolonia Artystów, założyciel Instytutu Twórczych Działań ITEDE oraz animator wydarzeń artystycznych w Koloni Artystów Gdańsk Stocznia. Założyciel Wolnej Pracowni PGR ART z siedzibą w Koloni Artystów Gdańsk Stocznia. Autor projektu cyklicznych prezentacji studentów ASP „Extreme art.”, „WRZESZCZ ART!”, współtwórca warsztatów artystycznych pt. „Kraina Kreatywności”, „Wędrowcy”, „ARTour 2016” oraz „DWA w 3D”. Realizuje prace wideo w technice found footage. Wideo tła tworzył m.in. dla: Bartka Wołyńca, Skinny Patrini, DataDisk, Prawatt, Folder, Magnum38.

Współpraca:

Agnieszka Wiśniewska, Igor Stokfiszewski, Katarzyna Górna (Krytyka Polityczna)

Magdalena Lipska (Muzeum Sztuki Nowoczesnej)

Marek Goździewski (Centrum Sztuki Współczesnej)

Magdalena Materna (Open Art Projects)

Dokumentacja:

Monika Weychert-Waluszko z zespołem (pleple.tv) – video. Pod nazwą Pleple.tv kryje się ekipa filmowa kierowana przez Monikę Weychert-Waluszko, niezależną kuratorkę (m.in. trzech edycji festiwalu sztuki internetu: Sztuka internetu a sztuka w internecie; Internet i społeczeństwo; Kurator sieci; oraz wystaw: Patriotyzm Jutra w IS Wyspa, Face Lifting, FKSE – Fiatal Képzőművészek Stúdiója, Budapeszt – we współpracy z kolektywem 4 młode kuratorki, Mów do mnie. Jeszcze., Studio BWA Wrocław, Lucim żyje w CSW Toruń) i kuratorkę nominującą (m.in. Spojrzenia 2007 w Zachęcie). Weychert-Waluszko prowadziła autorską „galerię dla…” w Toruniu, była organizatorką konferencji młodych polskich galerii niezależnych Undead Gallery  – we współpracy z Piotrem Stasiowskim. Obecnie jest związana z warszawską galerią Foksal MCKiS. Jest realizatorką wielu programów edukacyjnych (m.in.pleple.tv). Szerokie spektrum zainteresowań Weychert-Waluszko obejmuje również krytykę sztuki – współpracę z TVP Kultura; artykuły do Panoptikum, Purpose, Secesji, Ha!Art-u, Notesu na 6 tygodni, Czasu Kultury, Obiegu, Art&Business; redakcję książek  „Toruń to…” i słownika polskich galerii niezależnych. Monika Weychert-waluszko to dwukrotna stypendystka Miasta Torunia i dwukrotna stypendystka MKiDN.

Rafał Żwirek – foto, video