– o Szydłowcu w połowie drogi –

Pierwszy weekend w Szydłowcu za nami. Ruszyliśmy rozmową o sile kobiet, dyskryminacji płciowej, feminizmie. Zero uogólnień, tylko przykłady. Z tych przykładów teoria wyrasta sama. Któraś z pań opowiedziała, że jej córkę źle nauczyciel potraktował w szkole. Inna wspomniała o kalendarzach z nagimi kobietami wiszących w urzędach. Czy to mobbing? Tak. Jak zareagować na niego? Pytania pojawiały się co chwila. Wspólnie szukaliśmy odpowiedzi. Kolejnego dnia wspólnie zastanawialiśmy się, jaki ma sens obieranie ziemniaków przez Julitę Wójcik w Zachęcie. Stach Ruksza, Katarzyna Górna, Sebastian Liszka zgodnie uznali, że Wójcik do dziś powinna siedzieć w Zachęcie obierając kartofle – i to by dopiero była zauważalna akcja społeczna i artystyczna. >>>>

– plany –

kl

Dwa ostatnie tygodnie września spędzimy w Broniowie i Ostałówku. Mamy już plan działania. Chcemy zakończyć feerią świateł w ciemności i wystawą na polu. Kubiki wystawowe uniosą ponad powierzchnię ziemi sprzęty samodzielnie skonstruowane przez mieszkańców. Na prześcieradle rozwieszonym pomiędzy dwiema jednostkami straży pożarnej wyświetlimy retransmisję meczu komentowaną przez opowiadacza. I nie będzie padał deszcz. A wieczór będzie wyjątkowo ciepły, jak na tę porę roku.

Biały stół z potrawami stanie dzień później pomiędzy lokalnymi zespołami śpiewaczymi zebranymi w Pawłowie z okazji jubileuszu pewnego skrzypka. Kolejnego dnia poprawiny w atmosferze pożegnania się z tym miejscem. Tego dnia również słońce będzie ciepło świecić. >>>>

– „cięcie” rozpoczęte –

Wczoraj, w piątek 16.09 oficjalnie otworzyliśmy nasz lokal w Szydłowcu. Dziewczyny z Krytyki Politycznej przywiozły trochę poduszek, małe stoliki, książki, plakaty, czajnik elektryczny i kupiły ciastka. Ja kilka dni wcześniej przyjechałam z Warszawy transportowym samochodem, razem z krzesłami, stołami i lampami. Uratowałam też tuż przed wyjazdem fotel ze śmietnika. Znajdzie pewnie docelowo miejsce u mnie w domu przy biurku, ale przez najbliższe sześć tygodni stoi na Radomskiej 5, w części oznaczonej przez Krytykę Polityczną kartką z napisem „czytelnia”. Obok jest półka z książkami, pojawiać się będą codzienne gazety. Można napić się herbaty, poczytać.
Opatrzność czuwa nad projektem. Nie obyło się bez drobnych wyzwań logistycznych, a jednym z nich było załatwienie czerwono-białej taśmy do odgrodzenia ulicy na piknik. Kiedy krążyłyśmy od dłuższego czasu po Szydłowcu, próbując gdzieś ją kupić, natknęłyśmy się na budowie na zwój biało-czerwonej taśmy, która właśnie miała trafić do śmieci. Kolejna rzecz uratowana przed wyrzuceniem trafiła na Radomską. Zostanie wykorzystana podczas niedzielnego pikniku dla okolicznych mieszkańców. >>>>

– Krytyka Polityczna w Szydłowcu –

KP w SzydlowcuOtwarcie świetlicy Krytyki Politycznej w Szydłowcu 

Pierwsza z instytucji zaproszonych przez Artura Żmijewskiego do udziału w projekcie „Cięcie” rozpoczyna swą dwutygodniową rezydencję w Szydłowcu! Jednym z celów Krytyki Politycznej jest tworzenie lokalnych środowisk lewicowych, aktywnych w sferach polityki, nauki i kultury. Od 2007 roku KP tworzy w całej Polsce Kluby Krytyki Politycznej. Działają w nich animatorzy kultury i aktywiści społeczni, którym bliski jest etos lewicowego zaangażowania w sprawy publiczne. Teraz swój program KP zaproponuje mieszkańcom południowego Mazowsza.

Zapraszamy do Klubu KP w Szydłowcu, ul. Radomska 5.

Wydarzenia inaugurujące: 16-18 września.

Zobacz program Klubu Krytyki Politycznej

>>>>

– nowa strona ShortCut Europe 2011 –

Już 5 września rusza nowa strona ShortCut Europe 2011, a wraz z nią rejestracja na międzynarodowy kongres edukacyjno-artystyczny, który będzie odbywał się w Warszawie w dniach 16-18 listopada 2011 roku.

Zasady uczestnictwa w kongresie oraz formularz rejestracyjny znajdują się w zakładce „Rejestracja na kongres”.

Przypominamy zakres tematyczny poszczególnych paneli: Instytucje i centra kultury wobec systemu; Edukacyjne „orientuj się!” – w poszukiwaniu utraconego uczestnika; Kultura jako przestrzeń wolności i anarchii; Polska wielokultura?; Kultura i sztuka sięga bruku; Rozwój przez kulturę?; Sieciowanie kultury.

Serdecznie zapraszamy!

– pomiędzy –

sierpień 2011, Broniów, fot. P. Ogrodzkisierpień 2011, Broniów, fot. P. Ogrodzki

 

 

 

 

kl

klj

Broniów, kilka dni pracy animacyjnej i doświadczenia etnograficznego. Nie rozpalając się zbytnio w naiwnym idealizmie, ani nie ignorując zaangażowania emocjonalnego „naukowym” zdystansowaniem, bez chełpliwości mogę stwierdzić, że praca tam i doświadczenie tego miejsca były silne, znaczące, porywające.

Powinienem uściślić kryteria takiej pozytywnej oceny. Celem moim było doprowadzenie do sytuacji, w której działania animacyjne powstają we współpracy z lokalną społecznością. Ideałem byłoby współdziałanie na każdym etapie projektu –  tworzenia, planowania, przygotowania, realizacji, sprzątania. Jak się okazało, zaangażowanie – realizujące się w różnorodnych formach, od przyzwolenia na działanie po wspólną pracę – ogarnęło tak animatorów, jak i mieszkańców wsi. >>>>

– cięcie na Dudziarskiej –

 

 

 

 

 

kl

kl

Wrzesień, rozpoczęcie roku szkolnego i powrót młodzieży do miasta to zarazem rozpoczęcie „Cięcia” na Osiedlu Dudziarska, położonym na uboczu warszawskim osiedlu socjalnym. Po spotkaniu informacyjnym, na które pod koniec sierpnia zaprosiliśmy do działającego na osiedlu ogniska socjoterapeutycznego mieszkańców i osoby zawodowo z nim związane, z niecierpliwością wyczekujemy pierwszych działań. Każde spotkanie, które zbliża nas do rozpoczęcia „Cięcia” przynosi nowe pomysły. A zaczynamy już 7 września. Na Dudziarskiej pojawi się Vlep[v]net. Przez cały miesiąc, dwa popołudnia tygodniowo, zainteresowane osoby będą mogły odkrywać i realizować swoje pomysły przy pomocy narzędzi używanych przez Vlep[v]net przy projekcie MassMix. Komputerem i ploterem stworzą feerię kolorów i kształtów, które będzie można później oglądać w przestrzeni osiedla – lub gdzie indziej. Kto wie, co z tego wyniknie? >>>>

– zapraszamy wolontariuszy –

Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych, którzy w ramach wolontariatu pragną pomóc przy organizacji i obsłudze kongresu ShortCut Europe 2011: Kultura (nie) dla każdego?

Będąc wolontariuszem ShortCut Europe staniesz się współtwórcą niezwykłego wydarzenia oraz zdobędziesz ważne doświadczenie. Otrzymasz zaświadczenie o odbytym wolontariacie,  materiały konferencyjne oraz możliwość wzięcia udziału w obradach kongresu i wydarzeniach towarzyszących.

Szczegóły w zakładce „Wolontariat”.

 

– w Szydłowcu instytucjonalnie –

 

 

 

 

 

kl

 

Już 15 września rozpocznie się działanie, którego opiekunem merytorycznym i inicjatorem jest Artur Żmijewski. Przy rynku w Szydłowcu został wynajęty lokal, w którym kolejno Krytyka Polityczna, Centrum Sztuki Współczesnej i Muzeum Sztuki Nowoczesnej prowadzić będą akcje społeczne, edukacyjne, kulturalne, artystyczne. Przedstawiciele każdej z instytucji przez dwa tygodnie staną się gospodarzami przestrzeni w Szydłowcu. Obecnie trwają prace nad szczegółami programu. Pierwszy gospodarz – Krytyka Polityczna – będzie organizować przede wszystkim otwarte dyskusje, warsztaty, seminaria, wystawy i festiwale. Partnerem projektu w Szydłowcu jest Towarzystwo Aktywnych Kulturalnie PROJEKTORIAT.

 

– modrzew –

 

 

 

 

 

 

ghgj

Celem moich działań we wsi Broniów było nawiązanie dialogu z lokalną młodzieżą poprzez działania w wiejskiej przestrzeni publicznej. Działania te, w swym założeniu, doprowadzić miały do zmiany sposobu postrzegania zaniedbanych miejsc użytku codziennego, takich jak przystanki autobusowe czy budynek lokalnej świetlicy, a także do ujawnienia potencjału twórczego w samych mieszkańcach, który może rozpocząć zmiany w użytkowaniu tych przestrzeni i nadawaniu im nowych funkcji. >>>>