– prolog w kordegardzie! –

Wystawa „Prolog. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego”
Miejsce: Galeria Kordegarda, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa
Termin: 15 listopada – 19 listopada 2011

Kurator: Tomasz Rakowski

Zespół: Ewa Chomicka, Piotr Cichocki, Maja Dobiasz, Agata Pietrzyk, Dorota Ogrodzka, Sebastian Świąder, Julia Biczysko, Zuzanna Naruszewicz, Aleksandar Ćirlić, Paweł Ogrodzki

Wystawa będzie prezentowała prace z projektu „Prolog”, który był realizowany jako forma zapowiedzi kongresu ShortCut Europe 2011, odbywającego się w Warszawie w dniach 16-18 listopada 2011 roku. Projekt stanowił kontynuację 5-letnich badań etnograficznych i projektów animacyjnych realizowanych przez studentów, animatorów i artystów w Ostałówku i Broniowie koło Szydłowca (obszary wysokiego, wiejskiego bezrobocia). Jego główne pytanie badawcze brzmiało: w jaki sposób podejmowane działania społeczne/artystyczne pobudzają lokalne potencjały kreatywności kulturowej? Projekt polegał z jednej strony na badaniach etnograficznych poświęconych m.in. działającym tam nieformalnym aktywistom, działaczom społecznym i grupom samoorganizacji, z drugiej zaś strony na przeprowadzeniu serii wydarzeń animacyjno-artystycznych. Efektem długofalowych działań prowadzonych przez artystów, edukatorów i animatorów kultury jest zarówno dokumentacja przeprowadzonych projektów, jak i prace stanowiące pokłosie tych działań. >>>>

– wizyty studyjne podczas kongresu –

 

Gości kongresu zapraszamy do wyboru ścieżki wizyty studyjnej, podczas której będzie można bliżej zapoznać się z działalnością jednej z wybranych instytucji/organizacji – wyjątkowych miejsc na mapie kulturalno-edukacyjnej Warszawy. Wizyty odbędą się w Domu Spotkań z Historią, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat. Czwarta ścieżka, przygotowana przez Platformę Kultury, będzie dostępna również dla gości spoza kongresu i będzie stanowiła komentarz do doświadczeń animacyjno-projektowych z całej Polski.

Wizyty odbędą się 17 listopada w godz. 15.00-19.00. Liczba miejsc na poszczególnych wizytach ograniczona.

Rejestracja: shortcut2011@logistykaszkolen.pl

>>>>

– muzyka i obecność –

Muzyki w Broniowie i Ostałówku nie trzeba było przywozić ani specjalnie animować. Ona od dawna tam płynie wartkim strumieniem i zasila gdzieś podskórnie wszystkie inne aktywności i prace. Zarówno Ostałówek, jak i Broniów ma swoich muzykantów. W Ostałówku od lat nieprzerwanie na skrzypkach przygrywa pan Józef Tkaczyk, a zespół śpiewaczek Ostałki jest słynny na całą okolicę. W Broniowie też mają swoje Broniowianki, nieco tylko młodsze stażem. Mają też swoich wiodących instrumentalistów: pana Wiesia Zielonkę i Mirka Bębenka. Ale poza tym oficjalnym działaniem, z którego cała społeczność jest dumna, pełno w każdym kącie muzyki spontanicznej, która tylko czeka na okazję, żeby się ujawnić. >>>>

– (z)maluj słup! –

Wzywamy do pisania na słupach ogłoszeniowych! Na ulicy i przy ludziach!

Gwarantujemy: przymknięte oczy służb porządkowych, farby i… miejsce do pisania na słupie.

7 listopada (poniedziałek) o godz. 12.00, w centrum Warszawy

Co myślisz o wolności i anarchii (w kulturze)?

Gdzie się ukrył utracony uczestnik (kultury)?

Gdzie jest bruk (którego sięga kultura)?

Zapraszamy na publiczną dyskusję nie-mówioną, więc pisaną.

Akcją „(Z)maluj słup” poprzedzamy Kongres Shortcut Europe 2011, międzynarodowe spotkanie animatorów kultury, twórców, edukatorów, działaczy społecznych, odbywające się pod hasłem „Kultura (nie) dla każdego?”. Firma Warexpo udostępniła 10 słupów na niestandardowe wypowiedzi o wiodących tematach kongresu. W roli animatorów (oraz dostarczycieli farb i pędzli) wystąpią pracownicy Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki.

Wypisz się farbami, przyjdź na akcję.

>>>>

– informacje kongresowe –

W związku z licznymi prośbami informujemy, że można jeszcze dokonywać rejestracji na Kongres ShortCut Europe 2011. Przypominamy jednocześnie, że liczba miejsc na poszczególnych panelach jest ograniczona!

Już w tym tygodniu zostanie przedstawiony ostateczny program kongresu, wizyt studyjnych i wydarzeń towarzyszących. Zapraszamy do śledzenia strony!

– pożegnalnie –

 

 

 

 

 

W piątek zakończyło się czterotygodniowe działanie PGR ART na warszawskim osiedlu Dudziarska. Ostatni dzień zajęć uczestnicy warsztatów spędzili na wycieczce do Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Galerii Studio. W MSN obejrzeli Black² według koncepcji Konstantina Grcica. Wystawa pokazywana w ramach festiwalu „Warszawa w budowie” była przyczynkiem do dyskusji o nawiązaniach do Czarnego kwadratu Kazimierza Malewicza, w tym projektu Universal Grzegorza Drozda, który wpisał się już w krajobraz osiedla. Kolejnym przystankiem na trasie piątkowej wycieczki była Galeria Studio, a także kulisy Teatru Studio. Wizyta w zazwyczaj niedostępnych zakamarkach teatru sprawiła, że część uczestników zapragnęła zostać na wieczornym spektaklu. Zamiast przedstawienia na zakończenie miesięcznego projektu wszystkich czekał poczęstunek w tamtejszej kawiarni. Późniejszy powrót do domu nie oznaczał jednak końca „Cięcia” na Dudziarskiej – w przyszłym roku uczestnicy wystawią swoje prace na wystawie podsumowującej projekt.

 

 

– fotoblog: perfobus –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klklk

 

 

 

>>>>

– „cięcie”: fotoblog 7: msn w Szydłowcu –

Prezentujemy zdjęcia Krzysztofa Gajewskiego z działań warszawskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Szydłowcu. Fotografie przedstawiają przygotowawcze spotkanie Tomasza Rakowskiego ze studentami prof. Grzegorza Kowalskiego, wystawę „Black and White”, działanie Wiktora Gutta „Inicjacje dziecięce”, kręcenie teledysku Broniowianek oraz prezentację prac studentów Kowalni.

 2 >>>>

– weekend z msn w szydłowcu –

W piątek (21 października) Muzeum Sztuki Nowoczesnej zaprosiło szydłowian do dyskusji o swoim mieście. Spotkanie zatytułowane „Jak zmienić miasto?” odbyło się w świetlicy na Radomskiej 5 i poprowadził je Marcin Śliwa, koordynator projektu „Cięcie”. Pretekstem do rozmowy o mieście i krokach, jakie należałoby podjąć, aby zmienić je na lepsze i uczynić je bardziej przyjaznym dla mieszkańców, był dokumentalny film produkcji duńskiej „Bogota Change”. Obrazuje on niezwykłą przemianę kolumbijskiej stolicy, która dokonała się w ciągu zaledwie 10 lat dzięki nowoczesnej wizji dwóch osób – Antanasa Mockusa i Enrique Peñalosy. Bogotę sprzed 1995 roku uznawano za jedno z biedniejszych i najbardziej niebezpiecznych miast świata, lecz nowi burmistrzowie błyskawicznie rozprawili się z biedą, korupcją i przemocą na ulicach, budując nowoczesną i tętniącą życiem metropolię. Projekcja filmu wywołała gorącą dyskusję na temat tego, co należałoby zrobić w Szydłowcu, żeby zyskał nowe, bardziej przyjazne oblicze – zwłaszcza w dziedzinie kultury. Uczestnicy spotkania szukali odpowiedzi na pytanie, skąd bierze się marazm mieszkańców, ich pogłębiająca się niechęć do uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych. >>>>

– „cięcie”: fotoblog 6: PGR ART działa –

 

 

 

 

kl

kl

>>>>