– dokumentacja „cięcia” i kongresu –

Już wkrótce przedstawimy Państwu 2 filmy będące pokłosiem działań prowadzonych w Szydłowcu i okolicach oraz na os. Dudziarska w Warszawie w ramach projektu „Cięcie”. Na stronie zostanie również zamieszczony film dokumentujący Kongres ShortCut Europe oraz towarzyszące mu wydarzenia. Zapraszamy!

– po kongresie –

Kongres zamknięty! Dziękujemy wszystkim uczestnikom Kongresu za niezwykle inspirujące spotkanie, które zgromadziło kilkuset animatorów kultury z Polski i Europy. Wykład otwierający wygłosił prof. Leszek Kolankiewicz z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, który w swym wystąpieniu odniósł się do tematu przewodniego Kongresu – „Kultura (nie) dla każdego?” – zastanawiając się nad kwestią „przynależności” i „własności” kultury oraz możliwością jej otwarcia – w sferze praktycznej i myślowej. W trwającej trzy dni debacie wzięli udział twórcy, edukatorzy, działacze społeczni z Polski, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Danii, Finlandii, Holandii, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Ukrainy, Węgier i Włoch, Serbii, Armenii, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Rosji, Mołdawii, Białorusi, a także z USA i Brazylii. Odmienność doświadczeń w pracy kulturalnej i perspektyw reprezentowanych przez panelistów sprawiły, że spotkanie stworzyło realną platformę dla wymiany wiedzy, poglądów, prezentacji nowatorskich rozwiązań na polu działań kulturalnych. Mamy nadzieję, że warszawski Kongres będzie miał również przełożenie na rozbudowanie sieci współpracy kulturalnej na poziomie lokalnym i europejskim.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z kilku paneli, kuluarów Kongresu i wydarzeń towarzyszących.

 

– teatralnie –

Podczas wieczoru teatralnego po obradach kongresowych 17 listopada zaprosiliśmy gości na występy trzech zespołów teatralnych. Pierwszy z nich, Teatr Tańca Dawka Energii z Wałbrzycha, podejmuje dialog z wykluczeniem społecznym osób starszych, dwa pozostałe – MIM i Balonik – z wykluczeniem osób niepełnosprawnych. >>>>

– RUTA: koncert towarzyszący kongresowi –

16 listopada, środa, godz. 21.00, Centralny Basen Artystyczny

R.U.T.A. – Ruch Utopii, Transcendencji, Anarchii / Reakcyjna Unia Terrorystyczno Artystowska.

Grupa zaprezentuje materiał z płyty „GORE – Pieśni buntu i niedoli XVI – XX wieku”.

Cztery wieki niedoli, biedy i niewolnictwa zaklęte w pandemonicznych kompozycjach. Dźwięki proste i szczere aż do krwi. Dawne instrumenty, ludowa liryka i uniwersalne przesłanie. Wiecznie aktualne. Wedle druidzkiej zasady – prawda przeciw światu. >>>>

– chór kobiet na otwarcie kongresu –

 

 

 

 

Posłuchajcie chóru

Jak wypluwa zalegający w gardle piasek

Jak zabiera głos

Jak konstruuje wieżę Babel

Kim jest chór?

Dramat nowożytny wykluczył go, przysypał piachem

i skazał na milczenie

Dziś CHÓR KOBIET chce odzyskać, stworzyć głos >>>>

– wizyty studyjne podczas kongresu –

 

Gości kongresu zapraszamy do wyboru ścieżki wizyty studyjnej, podczas której będzie można bliżej zapoznać się z działalnością jednej z wybranych instytucji/organizacji – wyjątkowych miejsc na mapie kulturalno-edukacyjnej Warszawy. Wizyty odbędą się w Domu Spotkań z Historią, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat. Czwarta ścieżka, przygotowana przez Platformę Kultury, będzie dostępna również dla gości spoza kongresu i będzie stanowiła komentarz do doświadczeń animacyjno-projektowych z całej Polski.

Wizyty odbędą się 17 listopada w godz. 15.00-19.00. Liczba miejsc na poszczególnych wizytach ograniczona.

Rejestracja: shortcut2011@logistykaszkolen.pl

>>>>

– (z)maluj słup! –

Wzywamy do pisania na słupach ogłoszeniowych! Na ulicy i przy ludziach!

Gwarantujemy: przymknięte oczy służb porządkowych, farby i… miejsce do pisania na słupie.

7 listopada (poniedziałek) o godz. 12.00, w centrum Warszawy

Co myślisz o wolności i anarchii (w kulturze)?

Gdzie się ukrył utracony uczestnik (kultury)?

Gdzie jest bruk (którego sięga kultura)?

Zapraszamy na publiczną dyskusję nie-mówioną, więc pisaną.

Akcją „(Z)maluj słup” poprzedzamy Kongres Shortcut Europe 2011, międzynarodowe spotkanie animatorów kultury, twórców, edukatorów, działaczy społecznych, odbywające się pod hasłem „Kultura (nie) dla każdego?”. Firma Warexpo udostępniła 10 słupów na niestandardowe wypowiedzi o wiodących tematach kongresu. W roli animatorów (oraz dostarczycieli farb i pędzli) wystąpią pracownicy Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki.

Wypisz się farbami, przyjdź na akcję.

>>>>

– informacje kongresowe –

W związku z licznymi prośbami informujemy, że można jeszcze dokonywać rejestracji na Kongres ShortCut Europe 2011. Przypominamy jednocześnie, że liczba miejsc na poszczególnych panelach jest ograniczona!

Już w tym tygodniu zostanie przedstawiony ostateczny program kongresu, wizyt studyjnych i wydarzeń towarzyszących. Zapraszamy do śledzenia strony!

– przedłużona rejestracja! –

 

Rejestracja na kongres została przedłużona do 31 października.

Zapraszamy!