– kolejna rezydencja rozpoczęta –

Rozpoczęła się rezydencja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Szydłowcu. Inauguracją był pokaz wystawy Black&White w świetlicy na Radomskiej i koncert Evening with Deaf – noisowej grupy z Szydłowca, który odbył się w sali kinowej Zamku. Muzycy zagrali do czarno-białych filmów animowanych pokazywanych na wystawie. Muzyka elektroniczna i wnętrza Zamku nadały filmom bardzo unikalny klimat.

Do Szydłowca przyleciała już z Londynu Alicja Rogalska. Artystka planuje stworzyć wraz z ludowym zespołem „Bronowianki” biograficzną pieśń na temat współczesnego Broniowa, przerabiając jedną z ludowych piosenek. Jak zauważył kierownik muzyczny zespołu, prawdziwa sztuka ludowa powstaje właśnie w ten sposób: z przeróbek. Jej autorem nie jest jedna osoba, ale grupa kolejnych autorów. Alicja spotkała się na próbie z zespołem, słuchała piosenek, zastanawiała się z zespołem nad tematami, jakie poruszać mogłaby pieśń. Jedna z członkiń zespołu, Pani Henia, przyniosła na próbę nawet już gotowy własny tekst współczesnej piosenki. Najbardziej urzekł mnie fragment o dziewczynach, które zapuszczają paznokcie, żeby nie pracować w polu i wyjeżdżają do miasta.

W Broniowie tunigowany jest również  autobus Pawła Althamera. Obecnie powstają gliniane płaskorzeźby, na podstawie których powstaną formy do zrobienia odlewów z żywicy. Rzeźby zostaną zamontowane na czterech ścianach autobusu. W planach jest również między innymi malowanie, podnoszenie dachu i przeróbki wnętrza autobusu.
Do Szydłowca przyjeżdżają też już pierwsi studenci z pracowni Prof. Kowalskiego. Studenci uczestniczyć będą w życiu Szydłowca i okolic oprowadzani przez tamtejszych gimnazjalistów. Przed wyjazdem studenci spotkali się z Tomaszem Rakowskim, który opowiadał im o wynikach swoich badań etnograficznych. Grupa mieszkać będzie w jednym wielkim pomieszczeniu koło domu weselnego zwanego „Lodownia”. Miejsce zawdzięcza nazwę ruinom chłodni do przechowywania lodu, która została wybudowana na początku XX wieku. Reszta uczestników projektu mieszka w schronisku, w którym Starostwo Powiatu Szydłowieckiego użyczyło na cały czas trwania projektu bezpłatny pokój, a część artystów nocuje w Zamku.
Początkowo działanie świetlicy miało się zakończyć 27 października. Trwają jednak prace nad przedłużeniem jej funkcjonowania. Chcielibyśmy, żeby działała dalej do końca roku, animowana przez dziewczyny z Towarzystwa Aktywnych Kulturalnie Projektoriat.