– broniowska myśl socjologiczna –

Tomek Rakowski - preparations before the exhibition

„Ludzie nie czekali na pojawienie się nauki społecznej, by wytworzyć sobie idee prawa, moralności, rodziny, państwa, a nawet społeczeństwa, ponieważ bez tych idei nie mogliby się w życiu obejść”

Emile Durkheim

Dziś otwiera się wystawa poświęcona broniowskiej myśli socjologicznej! W Broniowie i w okolicach działania i myślenie polityczne jest tym, co pochłania ludzi niemal w każdym wieku. Jeden z mieszkańców Broniowa sołtysem został w wieku dwudziestu jeden lat! Od kilku lat jest samorządowcem, zasiada w gminnej radzie. Jedna z naszych wspaniałych rozmówczyń, rolniczka, wieloletnia radna, mleczarka, kiedy spotkała się z nami, przedstawiła się jako „zwierzę polityczne”.

Myśl o tym, co wspólne i o wspólnocie pochłania ludzi, łączy i daje powody do bardzo żywych konfliktów. Co zrobić z tym, co wspólne? We wsi razem budowano remizę, świetlicę, teraz ma powstać plac zabaw. Najważniejsze jest jednak to, że myśli ludzi z Broniowa układają się w niezwykłą konfigurację myśli społecznej – historię broniowskiej myśli socjologicznej. Na wystawie na podwyższeniu pojawią się dwa tomy historii myśli socjologicznej Jerzego Szackiego. Historia broniowskiej myśli socjologicznej wpisuje się w tę klasyczną pracę, jest jej uzupełnieniem.

Historia broniowskiej myśli socjologicznej to pięć sylwetek i pięć sposobów myślenia o dobrej wspólnocie wiejskiej. To pięć typów myśli społecznej. Jej hasła przewodnie układają się w ciąg asocjacji.

WSPÓLNOTA LUDZIE RADA WIEŚ SOŁECTWO DZIAŁANIE ŚWIETLICA STRAŻ ZESPÓŁ PRACA ZIEMIA ŻYWNOŚĆ BUDOWA SOLIDNOŚĆ PRAWO DO UPOMINANIA SIĘ O SWOJE JEDNOŚĆ RYTM WSPÓŁDZIAŁANIE HISTORIA REKONSTRUKCJA OŚWIATA SPÓŁDZIELNIA UPRAWA SAMODZIELNOŚĆ SAMOSTANOWIENIE ODPORNOŚĆ AKCJA WARTOŚĆ DZIAŁANIA INTERES WSPÓLNOTY WSPÓLNE WYDARZENIA COŚ CO PO NAS ZOSTANIE